ZESTAWY KRĄŻKÓW TRASOWYCH

W produkowanych przez nas wyciągach narciarskich,
stosujemy następujące zestawy krążkowe:

- zestaw 2 krążkowy typ WE2/Z-10
- zestaw 2 krążkowy z krążkiem dociskowym typ WE2/Z-20
- zestaw 4 krążkowy typ WE2/Z-40

Dobór zestawów trasowych następuje indywidualnie, dla
każdej lokalizacji wyciągu.
Zestawy baterii przeznaczone są do wyciągów narciarskich
z jednoosobowymi urządzeniami holującymi.

Przewidziane są do montowania na stacjach wyciągu i na
podporach trasowych. Mogą pracować jako zestawy nośne
albo zestawy gniotące.

W podsystemach zostały użyte urządzenia bezpieczeństwa:

 •   podchwyt liny - umożliwiający podtrzymanie i przejazd liny,
        która spadła z krążków linowych i pozwalający na przejazd
        wprzęgła linowego urządzenia holującego.

 •   wyłącznik bezpieczeństwa - powodujący wyłączenie
        wyciągu, na skutek złamania pręta wyłącznika przez linę
        spadającą z krążków linowych.
 •