URZĄDZENIE HOLUJĄCE TELESKOPOWE

Urządzenie holujące teleskopowe typ WE2/H-00 przezna-
czone jest do holowania jednej osoby. Może być stosowane,
gdy maksymalne pochylenie trasy wyjazdu na wyciągu, nie
przekracza 42 procent.

W podsystemie nie zostały użyte urządzenia bezpieczeństwa.

Urządzenie holujące teleskowe składa się z następujących
podzespołów:

 •   wprzęgło linowe - jest to wprzęgło typu szczękowego.
 •   zawiesie z głowicą wprzęgła.
 •   teleskop z talerzykiem.

  Odpowiednie rozciąganie teleskopu i jego składanie umożliwia
  sprężyna wewnętrzna. Zastosowano tu również sprężynę
  naciskową, spełniającą rolę amortyzatora.

  Całkowity skok teleskopu wynosi ok 1400 mm.
 •