STACJA PRZEWOJOWO-NAPINAJĄCA

Stacja przewojowo-napinająca typu WE2/SP-00
może być stosowana jako stacja dolna lub górna.

Jest to nowatorska konstrukcja bezodciągowa, montowana
na fundamentach żelbetonowych przy pomocy śrub funda-
mentowych M30 typu płytkowego.

W podsystemie nie zostały użyte urządzenia bezpieczeństwa.

W jej skład wchodzą następujące podzespoły i elementy:

 •   Słupy stacji wykonane z kształtownika kwadratowego
        zamkniętego. W górnej części słupa znajduje się głowica,
        umożliwiająca mocowanie innych elementów konstrukcji

 •   Torowisko wózka, mocowane do słupów stacji

 •   Koło linowe przewojowe D = 2000 mm

 •   Układ napinania ciężarowego, wykonany jest jako układ
        linowy, o przełożeniu 1:2. Zapewnia on kompensację
        zmian długości liny napędowej wyciągu. Masa ciężaru
        nie przekracza 1500 kg.
 •