PODPORA TRASOWA

Podpora trasowa typu WE2/PT-00 przeznaczona jest do
wyciągów narciarskich z jednoosobowymi urządzeniami
holującymi.
Długość tych urządzeń wynosi maksymalnie 2,35 m.
Montowana jest na fundamencie żelbetonowym przy pomocy
czterech śrub fundamentowych.
Rozstaw podpór nie może przekraczać 60 m.
W podsystemie nie zostały użyte urządzenia bezpieczeństwa.

Konstrukcja podpory złożona jest z nast. elementów:

 •   Słup podpory, wykonany z kwadratowego kształtownika
        zamkniętego,zakończonego użebrowaną podstawą.

 •   Poprzeczka, wykonana z kwadratowego kształtownika,
        wraz z ukośnym wysięgnikiem montażowym

 •   Dodatkowym elementem wyposażenia podpory jest pomost
        roboczy, mocowany śrubami do wspornika, znajdującego
        się na trzonie podpory.

  Do poprzeczek montowane są zestawy krążków trasowych,
  będące oddzielnym podsystemem wyciągu WE-2.
 •