STACJA NAPĘDOWA

Stacja napędowa typu WE2/SN-00 jest jednym z pod-
systemów wyciągu narciarskiego WE-2.
Stanowi ona konstrukcję bezodciągową, montowaną na
fundamencie żelbetonowym przy pomocy czterech śrub
fundamentowych.

Składa się ona z następujących podzespołów i elementów:

 •   Napęd tzn. silnik wraz z motoreduktorem i hamulcem
        elektromagnetycznym produkcji SEW Eurodrive Polska.
        Jednostka  napędowa  jest  dobierana  indywidualnie,
        w zależności od długości wyciągu, kąta pochylenia zbocza
        oraz ilości zainstalowanych urządzeń holujących.
 •   Koło linowe napędowe D = 2000 mm
 •   Słup stacji z pomostem roboczym i poprzeczką
 •   Widoczne  na  zdjęciu  zestawy  krążków  trasowych,
        stanowią odrębne podsystemy. Dobór zestawów następuje
        oddzielnie, dla każdej lokalizacji wyciągu.

  Do stacji napędowej podłączony jest podsystem układu
  zasilania, sterowania i bezpieczeństwa.
  Stacja napędowa może być umiejscowiona w wyciągu
  narciarskim, jako stacja dolna lub górna.
 •