ELSTER koleje i wyciągi narciarskie
 
Koleje i wyciągi narciarskie
        Nasza oferta:
Koleje linowe
Wyciągi narciarskie
Sztuczne śnieżenie
Oświetlenie stoków
O nas Historia Certyfikaty Dojazd Kontakt Mapa strony
ELSTER koleje i wyciągi narciarskie
Dzisiaj jest czwartek 19.05.2022
godzina:
05.05.2015
Zakończono prace montażowe KL Iwkowa k/Nowego Sącza 2-osobowa
więcej  
06.12.2014
Oddano do eksploatacji KL Lądek Zdr. 4-osobowa
więcej  
15.01.2012
Kolej linowa w Tyliczu
oddana do eksploatacji
więcej  
15.04.2010
Budowa kolei linowej
Czarna Góra - Grapa
więcej  
13.07.2009
Kolejna realizacja: kolej linowa
Jaworki - Homole
więcej  
10.02.2009
Kolej linowa Rusiń-ski w Buko-
winie T. oddana do eksploatacji
więcej  


    Systemy sztucznego śnieżenia
armatka śnieżna,sztuczny śnieg,lance
  Sztuczne dośnieżanie stoków to stały element krajobrazu wielu ośrodków i stacji narciarskich.

  Zalety sztucznego śniegu są następujące:
 • uniezależnienie od naturalnych opadów

 • wydłużenie sezonu narciarskiego

 • lokalizowanie stoków narciarskich bliżej miast

 • uatrakcyjnienie oferty sportowo-rekreacyjnej

Instalacja sztucznego naśnieżania jest dość  kosztowną  inwestycją i dlatego wymaga wcześniejszej,
szczegółowej analizy technicznej i ekonomicznej.

Na wykonanie inwestycji niezbędne jest uzyskanie zarówno pozwolenia na budowę, jak również zezwo-
lenia wodno-prawnego na pobór wody.

Nasza oferta obejmuje:


KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO


Oferujemy pełny zakres prac nad stworzeniem  systemu  sztucznego naśnie-
żania; od projektu, poprzez wykonawstwo  instalacji wodnej i elektroenerge-
tycznej, dostawę armatek, do sprawnie działającego systemu.

Na etapie projektowania  systemu, w zależności od źródeł wody, powierzchni
naśnieżenia, charakterystyki stoku oraz zalesienia poboczy tras narciarskich,
ustalamy optymalne rozwiązanie, wybierając wspólnie z inwestorem, sposób
śnieżenia i producenta armatek.

Realizacja projektu obejmuje roboty ziemne, wykonanie i wyposażenie kom-
pletnych  pompowni, montaż  instalacji  wodnej  czyli  rurociągu  z  tworzyw
sztucznych  lub stalowego  wraz z hydrantami, w razie  potrzeby  wykonanie
modułów  wzmacniających, czyli  pomp  wodnych  umieszczonych na  stoku.
W przypadku zastosowania armatek lancowych, również wykonanie kompre-
sorowni oraz instalacji powietrznej.
Ponadto zakres robót obejmuje obiekty energetyczne tj. układ zasilania i ste-
rowania pompowni oraz instalację elektryczną na trasie śnieżenia.

Do góry

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Zgłaszamy także naszą ofertę na wykonanie robót elektroenergetycznych przy systemach sztucznego dośnieżania stoków.

W skład instalacji elektroenergetycznej wchodzą następujące obiekty:


 •   Rozdzielnia główna RG

        Wykonywana jest indywidualnie  przez naszą firmę i zlokalizowana  przeważnie
        w pomieszczeniu pompowni. W rozdzielni znajduje się wyłącznik główny, na ży-
        czenie inwestora może być zainstalowany podlicznik do kontroli  zużytej energii
        podczas śnieżenia.
        Wszystkie urządzenia technologiczne są zasilane z rozdzielni głównej.
 • rozdzielnia główna
 •   Zasilanie, sterowanie i sygnalizacja pracy pompowni

        Umożliwia ręczny lub automatyczny rozruch pomp, kontrolę prawidłowości pracy
        oraz zatrzymanie systemu śnieżenia.
 •   Elektryczne rozdzielnie hydrantowe RN-3

        Na stoku, przy  hydrantach z wodą, instalowane  są rozdzielnie  RN-3. Wyposażone
        są w 3-fazowe gniazda do podłączenia  armatek  śnieżnych oraz  gniazdo 1-fazowe,
        służące do podłączenia oświetlenia miejscowego lub elektronarzędzi. Inne elementy
        wyposażenia rozdzielni - w uzgodnieniu z inwestorem.

        Rozdzielnie hydrantowe RN-3 są naszym produktem.
 • Powiększ zdjęcie
 •   Zewnętrzne linie kablowe

        W ich skład wchodzą linie  zasilające  rozdzielnię  główną, pompownię  i rozdzielnie
        hydrantowe, oraz  linia  sygnalizacyjno-telefoniczna, która  poza  łącznością, może
        być wykorzystana  do podłączenia  fotokomórek  pomiaru czasu na zaworach insta-
        lacji wodnej, lub elektronicznego systemu odprawy biletowej. • ELSTER Sp. z o.o. Nowy Sącz
                  Copyright © 2005-2008   Elster Sp. z o.o. do góry