STACJA PRZEWOJOWA

Stacja przewojowa typ WE2-H/SP może być stosowana jako
stacja dolna lub górna. Przeznaczona jest do wyciągów
narciarskich z jednoosobowymi urządzeniami holującymi.

Jest to konstrukcja bezodciągowa, montowana na funda-
mencie żelbetonowym przy pomocy śrub fundamentowych.

W jej skład wchodzą następujące podzespoły i elementy:

 •   Słup stacji wykonany z profili zamkniętych. W górnej
     części słupa znajduje się prowadnica, umożliwiająca
     zmianę położenia belki, do której montowane jest koło
     przewojowe. Standardowo, konstrukcja słupa zabez-
     pieczona jest antykorozyjnie metodą cynkowania
     ogniowego, istnieje jednak możliwość malowania
     w dowolnym kolorze.
 •   Koło linowe przewojowe D = 2000 mm z podchwytem
     i wykładziną.
 •   Poprzeczka l = 2500.
     Wsporniki poprzeczki przyspawane są do blachy
     stopowej, mocowanej do słupa stacji przy pomocy śrub.
 •   Widoczne zestawy krążków trasowych stanowią odrębne
     podsystemy. Dobór zestawów następuje indywidualnie
     dla każdej lokalizacji wyciągu.

 •