PODPORA TRASOWA

Podpora trasowa typ WE2/Pt2 przeznaczona jest do
wyciągów narciarskich z jednoosobowymi urządzeniami
holującymi.
Jej konstrukcja umożliwia regulowanie wysokości ramion.
Montowana jest na fundamencie żelbetonowym przy pomocy
czterech śrub fundamentowych.
Rozstaw podpór nie może przekraczać 60 m.
W podsystemie nie zostały użyte urządzenia bezpieczeństwa.

Podpora pośrednia składa się z następujących elementów:

 •   Słup podpory, wykonany z kwadratowego kształtownika
        zamkniętego, zakończonego użebrowaną podstawą.

 •   Ramiona podpory wykonane z kształtownika zamkniętego
        o długościach:
        1,5 m - tok jazdy
        0,8 m - tok powrotu
        Do ramion montowane są zestawy krążków trasowych,
        będące oddzielnym podsystemem wyciągu WE-2.

 •   Wysięgniki montażowe, umożliwiające zamocowanie
        przenośnego urządzenia do podnoszenia liny.

 •   Dodatkowym elementem wyposażenia podpory jest pomost
        roboczy, mocowany śrubami do trzonu podpory.
 •