STACJA NAPĘDOWA

Stacja napędowa typ WE2-H/SNP z układem napinania
hydraulicznego jest alternatywnym rozwiązaniem dla
istniejących wyciągów z napinaniem ciężarowym.

Stanowi ona konstrukcję bezodciągową, montowaną na
fundamencie żelbetonowym przy pomocy czterech śrub
fundamentowych. Stacja przeznaczona jest do wyciągów
narciarskich z jednoosobowymi urządzeniami holującymi.
Składa się ona z następujących podzespołów i elementów:

 •   Napęd tj. przekładnia typu R137, R147, R167 z silnikiem
        elektrycznym i hamulcem elektromagnetycznym produkcji
        SEW Eurodrive Polska. Jednostka napędowa jest dobierana
        indywidualnie, w zależności od dł. wyciągu, pochylenia
        zbocza oraz ilości zainstalowanych urządzeń holujących.

 •   Koło linowe napędowe D = 2000 mm
 •   Układ napinania hydraulicznego o maksymalnej sile
        napinania Sn = 28 kN
 •   Słup stacji z prowadnicą i poprzeczką.
 •   Widoczne  na  zdjęciu  zestawy  krążków  trasowych,
        stanowią odrębne podsystemy.

  Do stacji napędowej podłączony jest podsystem układu
  zasilania, sterowania i bezpieczeństwa.

  Stacja napędowa może być umiejscowiona w wyciągu
  narciarskim, jako stacja dolna lub górna.
 •